last next


Inne i Lærdalstunnelen, 24 km lang. Et av de tre "lysrommene".
Inside the Lærdalstunnel, 24 km long. One of the three "lighting spaces".

Lukk vinduet/Close the window

Photo: Øyvind Heen - www.fjords.com