last next


Dronning Sonja avduker det offisielle merket over Verdensarvområdet i Nærøyfjorden.
Queen Sonja unveiling the official plaque for the World Heritage Area in Nærøyfjord.

Lukk vinduet/Close the window

Photo: Øyvind Heen - www.fjords.com