last next


Ordføreren i Lærdal mottar diplom fra UNESCOs representant. Bakka i Nærøyfjorden.
The chairman in Lærdal receive diploma from UNESCO's rep. Bakka in Nærøyfjord.

Lukk vinduet/Close the window

Photo: Øyvind Heen - www.fjords.com