last next


Miljøvernminister, UNESCO representant og ordførere venter på Dronning Sonja. Bakka i Nærøyfjorden.
Environment Secretary, UNESCO rep. and chairmen waiting for Queen Sonja. Bakka in Nærøyfjord.

Lukk vinduet/Close the window

Photo: Øyvind Heen - www.fjords.com