last next


Båten på veg inn Nærøyfjorden, Dyrdal i bakgrunnen.
In Nærøyfjord, Dyrdal in the background.

Lukk vinduet/Close the window

Photo: Øyvind Heen - www.fjords.com