last next


Fra Nærøyfjorden. Beitelen bak til høyre.
From Nærøyfjord. Beitelen behind to the right.

Lukk vinduet/Close the window

Photo: Øyvind Heen - www.fjords.com