last next


Under Beitelen. Båter på veg til Bakka for å feire Verdensarvåpningen.
Below Beitelen. Boats on their way to Bakka for celebration of the World Heritage inauguration.

Lukk vinduet/Close the window

Photo: Øyvind Heen - www.fjords.com